tr?id=186798325428136&ev=PageView&noscript=1 Systemfunktionalitet for tilpasning
Skip to main content

Systemfunktionalitet på læringsplatformen der understøtter tilpasning af forløbet

Systemfunktionalitet kan anvendes til automatisering af tilpasningen af et kursusforløb. Indstillingerne konfigureres med det formål at sikre systemets respons på testresultaterne.

Automatisk registrering af kursistens aktivitet på læringsplatformen

Et andet væsentligt fokus i udvikling af de digitale forløb var at implementere mekanismer for registrering af kursistens interaktion på læringsplatformen. Der er på alle læringsressourcer konfigureret indstillinger for automatisk registrering af kursisten aktivitet med det formål at kunne:

  • Registrere den digitale tilstedeværelse af kursusdeltagerne
  • Få overblik over læringsfremdrift
  • Automatisk tilpasse læringsforløbet efter det individuelle behov på baggrund af opnåede testresultater

Denne funktionalitet for automatisk registrering af aktiveteter og resultater har også betydning for Adaptive AMU, hvor der skal implementeres automatiseret adgang til dele af forløbet på baggrund af resultater fra Før-testen.

Kursusindstillinger

Indstillingerne for Emneformat tillader opdeling af kursusstrukturen i selvstændige sektioner. Sektionerne fungerer som containere der indeholder de tilhørende læringsobjekter.

kursusformat
Sektionerne kan tilgås både sekventielt eller i selvvalgt rækkefølge.

Læringsobjekter

Opsætning af læringsobjekter i form af materialer eller aktiviteter, og understøtter forskellige undervisnings- og kommunikationsformer. Værktøjerne på læringsplatformen tillader anvendelse af varierende medieindhold.

Indstillinger for betinget adgang

Denne funktionalitet kan anvendes både på kursussektion og på den enkelte læringsressource.

En sektion eller en læringsressource kan gøres tilgængelig eller ikke tilgængelig, synlig eller usynlig afhængig af de angivne adgangsbetingelser. Betingelsen kan konfigureres efter en bestemt dato, kursistens navn, registreret gennemførelse af læringsaktivitet mm.

Denne funktionalitet anvendes i Adaptive AMU til at afgøre om man få adgang eller ej til kursets indhold på basis af testresultaterne. Sektioner på kurset bliver automatisk synlige for de kursister der ikke har opnået mere end 60% rigtige svar på Før-testen.

Der kan konfigureres yderligere indstillinger for tilgængelighed til materialet afhængig af konteksten for gennemførelse af testen. Kursusindholdet kan f.eks. gøres synlig men ikke tilgængeligt for de testdeltagere der ikke nødvendigvis er tilmeldt som kursister.

Indstillinger for feedback ved evalueringer

Digitale tests på læringsplatformen har en kompleks indbygget funktionalitet som kan aktivere differentieret respons på flere niveauer. Feedback kan gives automatisk på både de enkelte spørgsmål, samt generelt for hele testen.

Den automatiske feedback i konteksten af Adaptive AMU konfigureres således at den ikke blot viser de rigtige og de forkerte besvarelser, samt opnåede points. Feedback opsættes således, at den giver indsigt i opnåede læringsmål og faglige kompetencer.

På den måde vil en testdeltager også få en vejledende oversigt over relevante læringsemner i et tilpasset forløb. Samtidigt at der vil automatisk blive åbnet for adgang til dette forløb.

Dette materiale er udarbejdet af Anelia Sørensen, VIArt ApS
for Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse
© Undervisningsministeriet.
Materialet kan frit kopieres og distribueres med angivelse af kilde.


Materialet Adaptive AMU består af 4 dele:

  • Projekt Adaptive AMU
  • Model adaptive AMU (som er præsenteret på siden her)
  • Vejledninger til opsætning af Adaptive AMU
  • Adaptive AMU - skalering og automatisering

Kontakt os hvis du er interesseret i sidste 2 emner i projektet.