tr?id=186798325428136&ev=PageView&noscript=1 Model: Brugeroplevelse
Skip to main content

Model for brugeroplevelsen i Adaptive AMU

Scenarier for brugeroplevelsen

  1. For kursister som gennemfører Før-test og det efterfølgende Adaptive AMU kursusforløb på den samme læringsplatform (Moodle LMS)

  2. For kursister som gennemfører Før-test på læringsplatformen for Adaptive AMU, men efterfølgende vil få undervisning med tilpasset forløb på et andet uddannelsessted. Kursisten kan fremlægge testresultaterne fra Før-testen som legitim dokumentation. Testresultaterne skal derfor også indeholde oversigt over de læringsemner der indgår i det tilpassede forløb.

Fokusområder for Scenarie 1 er regler for informationsfiltrering samt konfigurationer for automatiseret flow fra test til tilpasset kursusforløb. Fokusområder for det Scenarie 2 er skallering af modellen for Adaptivt AMU på alle uddannelsesinstitutioner, hvor tilpassede forløb kan afvikles efter gennemførelse af Før-test - uafhængig af udbudsform eller læringsplatform.

Scenarie 1 for Adaptive AMU

Kursisten gennemfører både testen og kurset på læringsplatformen for Adaptive AMU.

  1. En bruger er registreret som kursist. Det eneste tilgængelige materiale er en Før-test. Kursusindholdet bliver tilpasset for hver enkelt testdeltager i forhold til testresultatet. Efter gennemførelse af testen vil kursisten få adgang til de relevante undervisningsmaterialer.
  2. En registreret bruger er ikke tilmeldt som kursist men får adgang til kurset. Det eneste tilgængelige materiale er en Før-test.

Brugeren kan se sine resultater fra testen og få oversigt over relevante undervisningsemner, men ikke adgang til undervisningsmaterialet indtil den pågældende er tilmeldt som kursist på forløbet.

Dette scenarie kan f.eks. anvendes i situationer, hvor en virksomhed tilbydes testen som mulighed for at vurdere sine medarbejdere kompetencer og vurdere behovet for kompetenceløft.

Denne scenarie kan evt. anvendes som et marketingsværktøj.

Scenarie 2 for Adaptive AMU

Dette scenarie kan anvendes med det formål at kunne skalere konceptet Adaptive AMU, således at Før-test gennemføres f.eks. et central sted, hvor det tilpassede forløb efterfølgende kan afvikles på en skole efter egen valg.

Testdeltageren får en oversigt over rigtige og de forkerte besvarelser, samt feedback om sammenhængen mellem læringsmål og testmål. Oversigten indeholder de læringsemner der er relevante i et tilpasset forløb.

Deltageren har mulighed for at downloade denne oversigt og fremlægge den som dokumentation over for sin arbejdsgiver og over for et uddannelsessted.

Potentialet af dette scenarie udforskes af VIArt i fase 4 af projekt: Skalering og automatisering af Adaptive AMU.

Dette materiale er udarbejdet af Anelia Sørensen, VIArt ApS
for Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse
© Undervisningsministeriet.
Materialet kan frit kopieres og distribueres med angivelse af kilde.


Materialet Adaptive AMU består af 4 dele:

  • Projekt Adaptive AMU
  • Model adaptive AMU (som er præsenteret på siden her)
  • Vejledninger til opsætning af Adaptive AMU
  • Adaptive AMU - skalering og automatisering

Kontakt os hvis du er interesseret i sidste 2 emner i projektet.