tr?id=186798325428136&ev=PageView&noscript=1 Projekter
Skip to main content

Projekter

Erasmus+ projekt: Teater i skolen

VIArt har sammen med internationale samarbejdspartnere gennemført udvikling af e-læringsmaterialer på projektet "Stimulering af elevernes kreativitet gennem engagement inden for teater og scenekunst".

Dette Erasmus+ projekt har til formål at give skolerne værktøjer til at kunne anvende metoder og teknikker fra scenekunst til fremme af læring og kommunikation.

Læs mere -->

theatre-in-school-viart-1b4efa19 Projekter
online_test-04bd8f97 Projekter

Udvikling af prøver i AMU

VIArt har siden 2018 medvirket i et UVM projekt omkring udvikling og implementering af obligatoriske prøver i AMU med det formål at styrke læringsudbyttet for kursusdeltagerne samt øge tilliden til kvaliteten af uddannelserne.

Uddannelsesnævnet for HAKL har det overordnede ansvar for projektet, og vores opgaver har været projektledelse for udvikling og kvalitetssikring af prøver til mere end 180 kurser, samt gennemføre kompetenceudvikling og workshops for udviklere af test og prøver.  

Læs mere ->>

Adaptive AMU

Projekt Adaptive AMU har til formål at finde frem til løsninger, hvor en digital test inden kursusstart kan afdække om, og i givet fald i hvilket omfang, en kursist har realkompetencer inden uddannelsen påbegyndes. Resultaterne fra testen kan føre til en tilpasning af undervisningen til blot at omfatte de dele af forløbet kursisten har behov for at gennemføre.

VIArt har ansvaret for udvikling af model for Adaptive AMU, projektstyring, samt kompetenceudvikling af undervisere fra de involverede skoler.

Læs mere -->

projekt Kollektiv afkortning

Projekt Kollektiv Afkortning

Kollektiv Afkortning er et initiativ om mere fleksibilitet i AMU, hvor uddannelserne kan gennemføres på kortere tid.

Projektet har konkret skabt grundlaget for forsøg med kollektiv afkortning i AMU på HAKLs område, ved at udvikle sluttest på udvalgte kursusmål som efterfølgende skal anvendes til at afklare, hvorvidt en kursistgruppe eller evt. et helt hold har opnået de indholdsmæssige mål på en arbejdsmarkedsuddannelse på kortere tid end normeret. 

VIArt har haft ansvaret for projektstyring, samt kompetenceudvikling af undervisere i udvikling af test. 

Læs mere -->

Afprøvning af forretningsmodeller for fjernundervisning i AMU

Projektet har fokus på 4 indsatser:

  1. Udvikle bæredygtige forretningsmodeller for fjernundervisning i AMU
  2. Udvikle digitale kursusforløb incl. test specielt inden for smalle kursusområder
  3. Kompetenceudvikle undervisere til at udvikle digitale kursusforløb og effektmålingstest
  4. Kompetenceudvikle undervisere til at tilpasse og afprøve digitale kursusforløb som helt eller delvis fjernundervisningsforløb

VIArt har haft ansvaret for kompetenceudvikling af undervisere i både udvikling af tilpasning af digitale kursusforløb

Læs mere -->

forretningsmodeller i AMU
fleksibilitet og kvalitet via digital læring i AMU

Større fleksibilitet og kvalitet via digital læring i AMU

Projektet blev igangsat af Uddannelsesnævnet på handels- og kontorområdet (HAKL) som respons på det voksende behov fra virksomheder om mere fleksible og tidssvarende læringsforløb.

Læs mere -->

Video streaming på læringsplatformen

Vi har etableret en video streaming platform der er integreret med Moodle læringsplatform.

Video kan uploades direkte på læringsplatformen og vises som en integreret del af kursusforløbet. 

Læs mere -->

online videoplatform
ledelse-ed63f973 Projekter

Læringsplatform til Bedst Praksis Ledelse

VIArt har udviklet en læringsplatform til projekt  Projektet Bedst Praksis Ledelse, hvor der blev udviklet og udbudt praksisnær lederuddannelse som blended learning.

Læringsplatformen har haft til formål at øge uddannelsesmulighederne for online undervisning med fokus på førstelinjeledelse og deres bidrag til en styrket opgaveløsning i den borgernære del af den offentlige sektor.

Blended learning for Danske Erhvervsakademier

Vi udviklet og gennemført kompetenceudviklingsforløb i Blended learning for undervisere fra danske erhvervsakademier.

Formålet med forløbet var at forberede underviserne til at kunne udvikle, tilrettelægge og facilitere akademi- og diplomuddannelser som blended learning. Fokus i kompetenceudviklingsforløbet var på ePædagogiske og eDidaktiske modeller i den digitale undervisning metoder til online undervisning, samt tekniske færdigheder i anvendelse af den digitale læringsplatform.

blended learning