tr?id=186798325428136&ev=PageView&noscript=1 Privatpolitik
Skip to main content

Privat politik

Politik om beskyttelse af personoplysninger

Vi tager dine personoplysninger meget alvorligt.

Her kan du læse til hvilke formål, vi behandler personoplysninger, hvordan vi passer  de oplysninger, vi modtager samt hvilke rettigheder, de personer oplysningerne vedrører har.

Vi har opdelt vores behandlingsaktiviteter i emner efter formålet med behandlingen.

Når du bruger vores hjemmeside, indsamler vi følgende personoplysninger:

 • Formål: Kursustilmelding, tilmelding til nyhedsbreve, optimering af hjemmesiden samt indsamling af viden/statistik om brug af vores ydelser.
 • Hvilke typer personoplysninger behandler vi: Via hjemmeside indsamler vi oplysninger om: Medlemsnummer, IP- adresse, type af browser, søgetermer, netværkslokation, nyhedsbrevs- og arrangementstilmeldinger (navne, e-mailadresser, telefonnummer).
 • Opbevaring af personoplysninger:
  • Personoplysninger ved tilmeldinger til nyhedsbreve indsamlet via hjemmesiden opbevares til nyhedsbrevstilmeldinger frameldes
  • Personoplysninger videregives ikke.

Behandling af personoplysninger i forbindelse med kursustilmeldinger

 • Formål: Kursusdeltagelse
 • Hvilke typer personoplysninger behandler vi: Almindelige personoplysninger fx: navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse samt generelle virksomhedsoplysninger.
 • Opbevaring af personoplysninger:
  • Via tilmelding til kurser opbevarer vi oplysninger som du angiver ved kursustilmelding anvendes til at identificere dig som kursusdeltager, samt identificere din tilmelding. Identifikationsoplysningerne anvendes også til at du kan modtage e-mails i forbindelse med kursusopstart.
  • Personoplysninger videregives ikke.

Sikkerhed – sådan passer vi på personoplysningerne

VIArt har vedtaget tekniske- og organisatoriske foranstaltninger for at sikre vores behandling af personoplysninger mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab, ændring samt uautoriseret videregivelse eller offentliggørelse. Det betyder bl.a., at der er implementeret både fysiske og tekniske foranstaltninger fx i form af adgangskontrol, adgangskoder og kryptering samt løbende back up af data.

Periode for opbevaring af personoplysninger

Dine personlige data opbevares, så længe du er tilmeldt et eller flere kurser. Din persondata slettes 2 måneder efter kursets slutdato.

Dine rettigheder

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at  indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning (retten til at blive glemt)

I særlige tilfælde har du ret til at  slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at  behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring  med dit samtykke eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Ret til at trække samtykke tilbage

Hvis VIArt behandling af personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at trække samtykket tilbage. Hvis du trækker et samtykke tilbage, vil vi fra det tidspunkt, samtykket er trukket tilbage, ophører den videre behandling af dine personoplysninger. Tilbagetrækningen påvirker ikke lovligheden af den behandling, der har fundet sted.

Ønsker du at gøre brug af dine rettigheder, kan du kontakte os på: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

Indsigt og klager

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig. Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger anvendes. Du kan også tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver behandlet oplysninger om dig. Hvis de oplysninger, der behandles om dig, er forkerte, har du ret til, at de bliver rettet eller slettet. Henvendelse herom kan ske til: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Udgiver

Dette websted ejes og publiceres af:

VIArt ApS - Vision of Interactive Art ApS
Løgstørgade 7
2100 København Ø