tr?id=186798325428136&ev=PageView&noscript=1 Model: Tilpasning af kurset
Skip to main content

Model for tilpasning af forløbet

Da læringsmaterialer normalt har en hierarkisk struktur kan tilpasningen ske på forskellige niveauer i dette hierarki. Den kan ske på tværs af kursusstrukturen eller lineært i en pre-defineret rækkefølge.

I Adaptive AMU sker tilpasningen lineært og kun på niveau delemne i forløbet. Nogle af delemnerne kan udlades, når testresultatet er over 60% rigtige svar. Da undervisningen er opbygget i en bestem rækkefølge, så sker tilpasningen i den samme rækkefølge.

Konfiguration for betinget adgang til materialet

En testdeltager der ikke har gennemført testen med et tilstrækkeligt resultat vil efter gennemførelsen af testen få automatisk adgang til de relevante undervisningsemner. Dvs. at sektioner i kursusstrukturen bliver automatisk synliggjort.

For at få denne enkelte regel til at fungere på læringsplatformen, skal der konfigureres betingelser for tilgængelighed på hver sektion i forløbet. Sektionerne bliver kun synlige for deltageren hvis testresultat er mindre end 60% rigtige svar.

Dvs. at deltageren mangler kompetencer på området og derfor bliver dette emne inkluderet i kursusforløbet. Omvendt - hvis resultatet har 60+% rigtige svar, vil det relaterede emnet forblive skjult.

Efter gennemførelse af testen vil deltageren få en oversigt over et forløb der kun indeholder de relevante delemner.

Der kan angives yderligere indstillinger for betinget adgang til materialet - f.eks. i tilfælde af at testdeltageren ikke nødvendigvis er tilmeldt som kursist. (Se Scenarier for brugeroplevelsen)

tilpasset-5d4f270f Model: Tilpasning af kurset
Sektionerne bliver kun synlige for deltageren hvis testresultat er mindre end 60% rigtige svar.

I tilfælde hvor testdeltageren ikke er tilmeldt som kursist kan materialet gøres synligt, men utilgængeligt indtil deltageren bliver tilmeldt kurset. Indstillingerne for betinget adgang her angives således at materialet gøres tilgængeligt for deltagere der tilhører gruppen Tilmeldte kursister. På den måde vil en testdeltager kunne se det tilpassede forløb, men vil ikke have adgang til det indtil tilmelding som kursist. 

Tilmelding kan ske på et senere tidspunkt, f. eks. hvis forløbet skal gå i gang på en bestemt dato.

De konkrete indstillinger for betinget adgang er også beskrevet i dokumentet Vejledning til opsætning af Adaptive AMU.

Dette materiale er udarbejdet af Anelia Sørensen, VIArt ApS
for Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse
© Undervisningsministeriet.
Materialet kan frit kopieres og distribueres med angivelse af kilde.