tr?id=186798325428136&ev=PageView&noscript=1 Model: Strukturering af kursusforløb
Skip to main content

Model for strukturering af kursusforløb

Struktur af undervisningen på et LMS - generelt

Kurserne har normalt en hierarkisk struktur og tilpasningen kan anbringes på forskellige niveauer af dette hierarki.

Det enkelte element i hierarkiet er et læringsobjekt, som normalt indeholder tekst, multimedie ressourcer eller en konkret læringsaktivitet. Læringsobjekter grupperes normalt i et modul, som dækker over et læringsemne.

 

hierarkisk lms

Det næste niveau i denne organisation er selve kursusforløbet, som er et sæt af moduler arrangeret af en hierarkisk rækkefølge. Der kan også være et højere organisationsniveau, hvilket svarer til en pakke af kurser.

Kursus opsætning og struktur for digitale AMU-kurser

Tidligere TUP-projekter på HAKL’s området havde til formålat imødekomme behovet for fleksibel, kvalitativ, hurtig og målrettet kompetenceudvikling. I TUP 14 blev der udviklet modeller for digitalt undervisningsmateriale, samt digitale test og effektmålinger.

Målet var at finde frem til fælles kvalitetsstandarder og nye, enkle modeller for udvikling af undervisningsmaterialer til et digitalt kursusudbud i AMU.

De standarder blev fastlagt i skabeloner til kursusopbygning på læringsplatformen AMUonline, og anvendt til at skabe en fælles, pædagogisk forsvarlig, brugervenlig og genkendelig struktur for alle digitale AMU-kurser.

Delemnet er præsenteret i en selvstændig sektion på læringsplatformen.

strukturering baseret på læringsmål
Strukturering baseret på læringsmål

Et digitalt kursusforløb kan både gennemføres lineært eller på tværs af læringsemner.

sektionsbeskrivelse
Emnebeskrivelse

Sektionsbeskrivelsen giver overblik over læringsmål, undervisningsmaterialer og tidsforbrug.

Strukturen i de digitale kurser afspejler metoder for modulisering af indholdet til mindre læringsenheder. Et digitalt forløb består af en sammensætning af sekvenser/delemner. Hver sekvens repræsenterer et overordnet delemne med eget læringsmål. Et delemne vil svare til en lektion i klasseundervisning.

En sektion indeholder læringsmaterialer og -aktiviteter der handler om delemnet. Disse elementer er de mindste læringsenheder og er udviklet efter princippet om, at de skal kunne anvendes som læringsobjekter. Dvs. at de hvert for sig formidler læringsressource med henblik til at nå et defineret og angivet læringsmål.

Et digitalt kursusforløb kan både gennemføres lineært eller på tværs af læringsemner.

Det, at formulere præcise læringsmål for hvert delemne var en væsentlige del af udviklingsarbejdet i tidligere TUP-projekter. Der var fokus på det pædagogiske valg af læringsaktiviteterne med hensyn til det konkrete læringsmål.

Metoderne anvendt til udvikling af de digitale AMU-kurser har også en betydning for projekt Adaptive AMU, hvor der skal arbejdes med metoder for evaluering af kompetencer i forhold til defineret læringsmål.Præcise definitioner af læringsmål gøre læringsudbyttet målbart.

Dette materiale er udarbejdet af Anelia Sørensen, VIArt ApS
for Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse
© Undervisningsministeriet.
Materialet kan frit kopieres og distribueres med angivelse af kilde.


Materialet Adaptive AMU består af 4 dele:

  • Projekt Adaptive AMU
  • Model adaptive AMU (som er præsenteret på siden her)
  • Vejledninger til opsætning af Adaptive AMU
  • Adaptive AMU - skalering og automatisering

Kontakt os hvis du er interesseret i sidste 2 emner i projektet.