tr?id=186798325428136&ev=PageView&noscript=1 Læringsobjekter og adaptive strukturer
Skip to main content

Læringsobjekter og adaptive strukturer

Mange krediterer Wayne Hodgins, Strategisk Futurist og Direktør for Worldwide Learning Strategies hos Autodesk Inc., for at have opfundet begrebet læringsobjekt - "Learning Object". Holdings beskriver selv i The Future of Learning Objects (Ref.), at idéen opstod efter han havde observeret sine børn lege med Lego. Det går op for ham at strategier i læringsdesign kan drage fordel af princippet om at sammensætte ”plug-and-play” stykker af læringsindhold, der kan samles og kombineres på utallige måder.

” Some people may find the most value in taking a pre-assembled unit and putting it to direct use. Others will want to assemble their own, possibly from scratch, but more likely from subassemblies. Some will want instructions and guidance on how to assemble the blocks, while others will want to determine their own results. However they may be used and applied, the empowerment of literally every individual by such a world full of learning objects is staggering.” - Holdings (Ref.)

Læringsobjekter kan lige som lego klodser sættes sammen i forskellige kombinationer, tilpasset individuelle behov.

En strategisk tilgang i anvendelsen af læringsobjekter som bærende komponent i den digitale undervisning har betydning for skallering af koncepterne for Adaptive AMU. Læringsobjekter med konkrete læringsmål kan sammensættes i individuelt tilpassede kursusforløb på baggrund af testresultaterne.

Der blev under tidligere TUP-projekter udviklet over 800 undervisningsvideoer til formidling af centrale faglige begreber. Nogle videolektioner, udviklet til forskelige kurser, handler alligevel om de samme emner. Der kan desværre konstateres, at er blevet brugt ressourcer på at producere dubleret indhold.

Dette skyldes en manglende overordnet strategi for udvikling og genanvendelse af læringsressourcer på tværs af uddannelserne. Der mangler et system for organisering og beskrivelser på de udviklede digitale læringsobjekter. Og det er uoverskueligt at se de faglige relationer i det eksisterende undervisningsmateriale.

Det samme gælder de mange tests udviklet til både effektmålingerne på Viseffekt og til evaluering og træning på læringsplatformen. Testspørgsmål er ikke søgbare. De ligger ustruktureret i en database.

I den nyeste version (3.+) af Moodle LMS er der muligheder for at beskrive testspørgsmål (lige som øvrige materialer) med metatags og på den måde organisere dem i kategorier i en spørgsmålsbank. På den måde kan de søges og genanvendes når det er relevant.

Der er også mulighed for at knytte testspørgsmål til et bestemt kursus eller gøre dem anvendelige på tværs af uddannelser.

Der er i projekt Adaptive AMU ikke taget stilling til hvordan test skal struktureres.

Det kan anbefales i fremtidige udviklingsprojekter at overveje strategier for organisering af læringsressourser ved hjælp af tags og metadata beskrivelser, samt anvendelse af ressourcerne på tværs af uddannelser.

Dette materiale er udarbejdet af Anelia Sørensen, VIArt ApS
for Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse
© Undervisningsministeriet.
Materialet kan frit kopieres og distribueres med angivelse af kilde.


Materialet Adaptive AMU består af 4 dele:

  • Projekt Adaptive AMU
  • Model adaptive AMU (som er præsenteret på siden her)
  • Vejledninger til opsætning af Adaptive AMU
  • Adaptive AMU - skalering og automatisering

Kontakt os hvis du er interesseret i sidste 2 emner i projektet.

  • Ref

    Proceedings of the 2002 eTEE Conference 11-16 August 2002 Davos, Switzerland