tr?id=186798325428136&ev=PageView&noscript=1 Model: Opsætning af test
Skip to main content

Model for opsætning af test

Testmål i relation til kursusstruktur

En af de største udfordringer for Adaptive AMU er at finde frem til de kriterier for test der kan sikre at et tilpasset kursusindhold svarer præcist til behovet. Det kræver omhyggeligt arbejde med både læringsmål og testmål.

Test i Adaptive AMU udvikles til allerede eksisterende kursusindhold. En gennemgang af kursusstrukturen og de fastlagte læringsmål er et nødvendigt forarbejde forud for udvikling af testmål.

For at sikre at testen dækker over hele kursusindholdet, og at tests er opdelt således de afdækker alle kvalifikationer beskrevet i kursusmålet, stilles der følgende krav til teststrukturen:

 • Der opsættes testmål for hvert delemne
 • Hvis et kursus f.eks. består af 5 delemner/læringsmål med forskellig vægtning, så bør antallet af testmål afspejle den samme vægtning.
 • Dækker et læringsmål f. eks. 30% af hele forløbet bør antallet af testmål også udgøre 30% af hele testen.

Kvalitetssikring i udvikling af test

Fokus i Adaptive AMU er på formulering af skarpe testmål hvor:

 • det taksonomiske niveau fremgår tydeligt i formuleringen af testmålet
 • der er entydig formulering af spørgsmål
 • der testes kun en færdighed ad gangen
 • der sigtes mod objektivitet
 • besvarelsene kan kategoriseres som rigtige eller forkerte
 • der angives en velovervejet vægtning af testspørgsmål i forhold til undervisningsindhold 


Udvikleren skal have især fokus på at fastlægge testspørgsmål ud fra klare objektive kriterier:

 • at teste på det rette faglige niveau. Dette stiller krav til præcision ved definering af det rette taksonomiske niveau.
 • at afspejle den hensigtsmæssige læringsstil. Dette kræver overvejelser om læringsstil og mediebrug på spørgsmålene: lyd, billeder, video og tekst.
 • at skabe entydige spørgsmål. Dette kræver præcision i formulering af testspørgsmål, således de tester kun én ting ad gangen.
 • at definere testspørgsmål der kan forstås af målgruppen. Testdeltageren skal være helt klar over hvordan testopgaven skal løses.

Indstillinger for test

Test i Adaptive AMU oprettes med det indbyggede Quiz-værktøj på læringsplatformen.

Det er p.t. ikke teknisk muligt at skabe en Før-test, resultater for dele udløser dele af kursusindholdet. Derfor oprettes der deltest for hvert delemne (evt. flere relaterede emner sat sammen). Disse deltests indgår Før-testen.

I den sidste fase af projekt Adaptive AMU skal undersøges tekniske løsninger til at fremvise de separate deltest sammensat i en enkel test ved at samtidig opbevare den strukturelle afhængighed af kursusindhold fra testresultater for de enkelte delemner i forløbet.

For at sikre at test dækker over hele kursusindholdet, og at testspørgsmål er opdelt således de afdækker alle kvalifikationer beskrevet i kursusmålet, stilles der følgende krav til teststrukturen:

 • Der oprettes deltests der dækker over alle delemner i forløbet med klar definition af testmål og testspørgsmål (i alt 20 spørgsmål for èn- eller 2-dages kurser, og 30 spørgsmål - for 3-dages kurser)
 • Hvis et kursus består f.eks. af 5 delemner, der hvert har specifik vægtning i forløbet, så bør antallet af deltests afspejle den samme struktur.
 • Der oprettes en deltest for hvert delemne. En test kan evt. dække over flere end et delemne, hvis læringsindholdet på delemnerne er relateret. Hver deltest bør indeholde mindst 5 spørgsmål

Både test og testspørgsmål opsættes med bestemte indstillinger for automatisk respons. De konkrete indstillinger er beskrevet i dokumentet Instruktioner til opsætning af Før-test på Adaptive AMU-kurser.

Dette materiale er udarbejdet af Anelia Sørensen, VIArt ApS
for Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse
© Undervisningsministeriet.
Materialet kan frit kopieres og distribueres med angivelse af kilde.


Materialet Adaptive AMU består af 4 dele:

 • Projekt Adaptive AMU
 • Model adaptive AMU (som er præsenteret på siden her)
 • Vejledninger til opsætning af Adaptive AMU
 • Adaptive AMU - skalering og automatisering

Kontakt os hvis du er interesseret i sidste 2 emner i projektet.