tr?id=186798325428136&ev=PageView&noscript=1 Adaptive Learning
Skip to main content

Adaptive AMU i konteksten af Adaptive Learning

Generelt sagt er adaptive læring en undervisningsteknik, hvor læringsforløbet er tilpasset den enkelte kursists behov. En tilpasning af læringsforløbet kan ske på baggrund af den enkelte lærende’s kompetenceniveau, læringsstil og -tempo. Uanset hvilke kriterier der er valgt for tilpasning af undervisningen, er basis for tilpasningen registrerede data for bl.a. kompetencer og præstation, samt interaktion gennem læringsforløbet. 

Nogle af de grundlæggende idéer, der har haft stor betydning for udviklingen af Adaptive Learning kan spores tilbage til Benjamin S. Blooms forskning fra 1984: The 2 Sigma Problems: The Search for Methods of Group Instruction as One-to-One Tutoring, hvor der blev introduceret koncepterne "Mastery Learning” og ”Tutoring” (Ref.).  

”Mastery Learning” omfatter formative test gennem læringsforløbet, efterfulgt af feedback og tilpasning af undervisningen. Yderligere parallelle formative tests anvendes til vurdering om hvorvidt de studerende har mestret emnet. 

Programmet ”Tutoring” omfatter de samme undervisningsmetoder som i Mastery Learning, men denne gang suppleret med individuelle vejledninger gennem læringsprocessen.

Resultaterne fra undersøgelserne er opsigtsvækkende: kun omkring 20% af de studerende under en konventionel undervisning opnår resultater på det samme niveau, som ca. 90% af de studerende, der har modtaget individuelle vejledninger og ca. 70% af Master Learning studerene.

Studerene under Tutoring forløbet har også i meget højere grad end de almindelige studerende, udviklet evner som Bloom kalder for Higher Mental Process (HMP). Det handler om evner som er nødvendige til problemløsning, metodevalg, analyse og kreativitet. I relation til Blooms taksonomi ligger disse evner i den højeste del af skalaen.

Forskningen The 2 Sigma Problems fører til interessante konklusioner: at et højt læringsniveau opnås ved en mere individuel tilpasset undervisning.

I forhold til de principper der er grundlæggende for Adaptive Learning, er projekt Adaptive AMU afgrænset til at tilpasningen foretages inden kursusstart.

Der bliver i projektet ikke anvendt metoder for dynamisk tilpasning af undervisningen, på baggrund af løbende tests eller interaktion gennem forløbet. 

Allerede tilbage i 80-erne opfordrede Bloom forskerne til at søge måder til at opnå individuel tilpasset undervisning under mere praktiske og realistiske forhold, da de anvendte metoder denne gang var meget ressourcekrævende. (Ref.)

Udviklingen af "integrerede læringssystemer” tilbage i 70-erne og 80-erne forsøger at finde frem til komplekse algoritmer der kan automatisere afgørelsen af individuelle læringsstier. 

Modellen for Adaptive AMU beskriver sammenhæng mellem kursusstruktur og en teknisk konfiguration for automatisk funktionalitet på læringsplatformen for de digitale AMU-kurser. Læringsplatformen, opbygget i Moodle LMS tillader i nogen grad automatiseret respons på registreret data.

Dette materiale er udarbejdet af Anelia Sørensen, VIArt ApS
for Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse
© Undervisningsministeriet.
Materialet kan frit kopieres og distribueres med angivelse af kilde.


Materialet Adaptive AMU består af 4 dele:

  • Projekt Adaptive AMU
  • Model adaptive AMU (som er præsenteret på siden her)
  • Vejledninger til opsætning af Adaptive AMU
  • Adaptive AMU - skalering og automatisering

Kontakt os hvis du er interesseret i sidste 2 emner i projektet.

  • Ref. The 2 Sigma Problems: The Search for Methods of Group Instruction as One-to-One Tutoring (Vol.13, No. 6, Jun-Jul. 1984, pp. 4-16 )