tr?id=186798325428136&ev=PageView&noscript=1 Video streaming på læringsplatformen
Skip to main content

Video streaming på læringsplatformen

Gennem vores arbejde med uddannelse og digital læring møder vi et voksende behov for anvendelse af video i undervisningssammenhænge. De eksisterende læringsplatforme kan ikke håndtere streaming af video og det er en udbredt praksis at bruge eksterne videoportaler. 

Det medfører et ineffektivt arbejdsflow og samtidig opbevares videoressourcer tilfældigt på eksterne websteder, som ikke ejes af uddannelsesinstitutionen.

Vi har udviklet en video streaming platform der er integreret med Moodle læringsplatforme. Video kan nu uploades direkte på læringsplatformen og vises som en integreret del af online undervisningen.