tr?id=186798325428136&ev=PageView&noscript=1 Afprøvning af forretningsmodeller for fjernundervisning i AMU
Skip to main content

Afprøvning af forretningsmodeller for fjernundervisning i AMU

Virksomheder og medarbejdere efterspørger i stigende grad fleksibilitet omkring tid, sted og form samt differentieret tilrettelæggelse af undervisningen. Disse krav kan i høj grad imødekommes ved øget brug af fjernundervisning inden for HAKL’s område.

For at sikre at dette skal kunne lykkes er det nødvendigt, at et tilstrækkeligt antal skoler og undervisere har kompetencer til at udvikle digitale kursusmaterialer og test, samt at de har kompetencer til at tilpasse og gennemføre konkrete kursusforløb som helt og delvis fjernundervisning.

En forudsætning er desuden, at skolerne har en bæredygtig forretningsmodel for fjernundervisning.

Dette projekt har derfor til formål at

  • Give et antal undervisere fra de 14 deltagende skoler kompetenceudvikling i at udvikle digitale undervisningsforløb og effektmålingstest på en digital læringsplatform 2 og UVM’s testsystem Viseffekt.
  • Udvikle 31 digitale kursusforløb til fjernundervisning med speciel fokus på smalle kursusområder
  • Give et antal undervisere kompetencer i at tilrette allerede udviklede forløb til en konkret anvendelse, hvor en del af undervisningen foregår som fjernundervisning eller Blended Learning
  • Foretage en afprøvning af digitale forløb som fjernundervisning eller blended learning med kursister
  • Sammen med skolerne udtænke økonomisk bæredygtige forretningsmodeller for fjernundervisning og blended learning

HAKL har stået for projektledelsen, mens VIArt har været ansvarlig for kompetenceudvikling af undervisere, samt gennemført en kvalitetssikring af de udviklede kursusmål og effektmålingstest.