tr?id=186798325428136&ev=PageView&noscript=1 Kollektiv Afkortning
Skip to main content

Kollektiv Afkortning

Formålet med projekt Kollektiv Afkortning er at gennemføre forsøg, hvor virksomheder får mulighed for at få afkortet kursusvarigheden i forhold til det normale for en gruppe af   deres medarbejdere.

Betingelsen for at en gruppe kursister kan deltage i et afkortet forløb er, at de ved kursusafslutningen gennemfører en afsluttende test som dokumentation for, hvorvidt de har opfyldt alle kursets mål, selvom forløbet er afkortet.

Betingelsen for at AMU-udbyderen kan tilbyde og gennemføre kollektiv afkortning, samt udstede bevis er, at alle deltagere i gruppen/på holdet gennemfører sluttesten.

VIArt havde ansvaret for projektstyring og kompetenceudvikling af undervisere fra de involverede i projektet skoler.

Der blev udviklet test til 37 AMU-mål samtidig at der blev gennemført et kompetenceudviklingsforløb for udviklerne af digitale test.

Vi har haft gode erfaringer en “action learning” proces, hvor undervisere fik nye digitale kompetencer samtidig med at de skulle udvikle digitale undervisningsmaterialer. Derfor foregik kompetenceudviklingen i projekt Kollektiv Afkortning også som “action learning”, hvor indlæring, sparring, feedback og evaluering var en integreret del af udviklingsarbejdet for at sikre en tilfredsstillende kvalitet af udviklingsresultaterne.

Fokus i denne proces har været på den pædagogiske tilgang til udvikling af test med udgangspunkt i læringsmål for både hele kurset og for de enkelte delemner. En vigtig del af udviklingen var at udarbejde skarpe definitioner af testmål.