tr?id=186798325428136&ev=PageView&noscript=1 Adaptive AMU
Skip to main content

Adaptive AMU

Projekt Adaptive AMU har til formål at finde frem til løsninger, hvor en digital test inden kursusstart kan afdække om, og i givet fald i hvilket omfang, en kursist har realkompetencer inden uddannelsen påbegyndes. Resultaterne fra testen kan føre til en tilpasning af undervisningen til blot at omfatte de dele af forløbet kursisten har behov for at gennemføre.

Inden for projektet skal der undersøges, udarbejdes og afprøves følgende:

 1. En model for strukturel sammenhæng mellem kursusforløb og Før-testen, således at resultaterne fra testen vil have betydning for kursusforløbet på følgende måde:

  - Kursisten får godkendt kompetence for kursets delemner, hvis kursisten
  består testen for dette delemne med 60+% rigtige svar

  - Delemnets undervisning indgår i forløbet, hvis kursisten ikke består testen for delemnet eller gennemfører den med mindre end 60% rigtige svar

  - Kursisten får en oversigt over de delemner der er relevante at få undervisning i efter gennemførelse af testen

 2. Tilpasning af kursusindhold og udvikling af Før-test på 10 adaptive kurser
 3. Afprøvning på 100 kursister
 4. Afklaring af mulighederne for automatisering og skalering af modellen til alle HAKL’s digitale kurser.

Mål med projektet

Målet er at opnå optimal fleksibilitet og en individuel tilpassetAMU-undervisning, hvor kursisten undgår dobbeltuddannelse. Kursisten gennemgår kun de dele af forløbet hvor der er manglende kompetencer, og kan opnå et AMU-bevis på baggrund af sit læringsudbytte samt testresultaterne.