tr?id=186798325428136&ev=PageView&noscript=1 Udvikling af digitale test
Skip to main content

Udvikling af en digital test

En klar definition af formål og kontekst for testsen vil have betydning for indholdet af testopgaverne og de tilhørende testspørgsmål. Er formålet med testen at evaluere hvorvidt uddannelsesmålet er opnået generelt eller er det er en test, der kun skal afklare læringsresultater på et enkelt delemne?

For at kunne sikre at testen giver et retvisende og objektivt billede af den lærendes resultater skal den kunne evaluere i forhold til de objektive kriterier der er fastlagt i læringsmålene.

Hold fokus på målformuleringerne.

Udvikling af test

Afklaring af læringsmål og testmål

Vi skal sikre at testen giver et retvisende og objektivt billede af den lærende færdigheder og viden indenfor undervisningsmålet. Vægten ligger på at have afklaret og formuleret skarpe definitioner for både læringsmål og testmål.

1. Uddannelsesmål

Uddannelsesmålet er et bredt overordnet formuleret mål for hele undervisningsforløbet.

Det er vigtigt at huske at en test er evaluering i forhold til målformuleringer  for det konkrete uddannelse og dermed den viden, færdigheder og kompetencer, uddannelsen leder frem til.

4. Testopgave

En testopgave består af et spørgsmål og de tilhørende svarmuligheder.

Når du udarbejder testopgaver skal du være særlig opmærksom på at oprette præcise og pålidelige testspørgsmål og svarmuligheder, som tester på det rette kvalifikationsniveau.

En god testopgave bør også have defineret vægtning i forholdt til den samlede test.

2. Læringsmål

Et undervisningsforløb nedbrydes i delemner, der samlet dækker hele indholdet. Et læringsmål beskriver mere specifikt hvad der forventes af den lærende at opnå af viden, færdigheder og kompetencer ved slutningen af forløbet.

Hold fokus på at formulere skarpe læringsmål. Det vil skabe grundlag for klare og målbare testmål.

5. Testspørgsmål

Testspørgsmålet bør være direkte afledt af testmålet. En god formulering af et testspørgsmål bør også give en klar anvisning på hvordan testopgaven skal løses - f.eks. hvorvidt der er et eller flere korrekte svar.

For at kunne afdække det fastlagte testmål bedst muligt, er det vigtigt hvilken type testspørgsmål du vælger at anvende (multiple choice, udpegning på et billede, drag and drop af ord og billeder, sortering af billeder elle ord, indtastning af tal mm) 

3. Testmål

Testmål defineres med udgangspunkt i læringsmål på de enkelte læringsemner. Det skal afspejle og beskrive den lærendes præstation og evalueres i forhold til de fastlagte læringsmål.

Testmål bør være uafhængig af de konkrete metoder og materialer anvendt i undervisningen. Husk at en test er evaluering i forhold til læringsmålet. 

6. Testsvar

I en selvrettende digital test er svarmulighederne angivet på forhånd. Derfor er de af typen multiple choice, selvom de nogle gange kan være udformet med en indbygget interaktion som f.eks. drag&drop.

Svarmulighederne skal klart og uden tvivl kategoriseres som værende rigtige eller forkerte. 

Den digitale test

Læs vores artikler med tips til udviklng af en god digital test

Bestil en workshop i udvikling af digitale test

Udfyld skemaet herunder så vi kan kontakte jer for nærmere aftale.