tr?id=186798325428136&ev=PageView&noscript=1 Testtyper ved den digitale test

Testtyper

Afhængig af sit formål kan testen gennemføres på forskellige tidspunkter i undervisningsforløbet: inden start af undervisningen, gennem læringsprocessen eller efter forløbet.

Type test

Test i starten af undervisningsforløbet

Forudsætningstest

Formålet med denne testform er at afdække, hvorvidt en bruger har den nødvendige basisviden i forhold til de læringsmål, der er i forløbet.

Testresultaterne kan:

  • vise om den lærende har den fornødne basisviden inden forløbet begynder. 
  • bruges formativt til at differentiere undervisningen (hvor den lærende støttes til at opnå den nødvendige viden for at kunne gennemføre det foranstående forløb) eller summativt til at vurdere om nogle af de lærende allerede har nået slutmålene inden uddannelsesstart og derfor skal modtage undervisning på et højere niveau.

Initialtest

Formålet med denne testform er at afdække, i hvilket omfang en lærende allerede kan håndtere basisviden svarende til forløbets slutmål. Resultaterne kan anvendes i forbindelse med tilrettelæggelse af differentierede forløb eller til sammensætning af grupper f. eks. i forbindelse med blended learning eller virtuelle forløb.

Testresultaterne kan:

  • vise hvor kursusdeltagerne står i forhold til slutmålene. 
  • bruges formativt til at differentiere undervisningen 
  • bruges summativt til f. eks. at vurdere, hvor de lærende vil kunne få godskrevet emner, der allerede beherskes.

Test under undervisningsforløbet

Delmåltest

Formålet med denne testform er at give kursisterne mulighed for løbende at teste egen progression i forhold til den faglige basisviden - selvevaluering. Resultaterne kan anvendes af underviseren til at vurdere hvor kursusdeltagerne befinder sig i læringsprocessen og til at evaluere og justere det samlede forløb eller til justering af deltagernes individuelle forløb. 

Delmåltest kan anvendes: 

  • til at afdække den løbende progression i forhold til delmål for kurset
  • formativt for at se, hvor i forløbet det faglige stof er godt forankret hos de lærende og hvor der stadig mangler forståelse. 
  • summativt til f.eks. at afspejle eller styrke den enkelte kursist læringsprogression.

Træningstest

Test under forløbet kan anvendes som træningstest, hvor kursisterne udfordrer deres egen viden. Træningstest kan understøtte læringen især hvis den indeholder systematisk feedback, således at de lærende kan få en større forståelse for emnet.

Træningstest kan også have betydning for motivationen i læringsprocessen.

Test efter undervisningsforløbet

Sluttest

Formålet med denne testform er at teste, i hvilket omfang kursisten har opnået viden svarende til målet med hele undervisningsforløbet. Der kan testes i basisviden og viden om anvendelse inden for en række områder.

Formålet kan også være at afdække læringsprogression over forløbet, hvis samme test er gennemført ved kursusstart. 

En sluttest kan gennemføres med henblik på at måle om de konkrete læringsmål er opnået.

  • Den kan bruges formativt til at vurdere hvorvidt kursisten har opnået læringsmålene for uddannelsen og hvor der eventuelt er mangler.
  • Den kan bruges summativt til at afdække de lærdendes standpunkt f. eks. bestået / ikke bestået

En sammenligning mellem initialtest og sluttest vil kunne måle kursisternes læringsprogression.

Effektmålingstest

Formålet med en effektmålingstest er at vise i hvilket omfang kursisten kan huske det lærte efter en periode.

Resultatet af effektmålingen påvirkes af, i hvilket omfang kursisten har anvendt det lærte i perioden efter kursets afslutning.

Konkret viden fra f. eks.. et fag, hvor viden direkte kan implementeres i kursistens arbejdsrutiner, vil vise en større effekt over tid end viden fra mere subjektive fagområder, hvor kursisten måske ikke har arbejdet aktivt med det faglige indhold siden kurset, eller kun har anvendt det delvis heraf. Der må derfor ventes en del udsving i resultaterne af en effektmåling. 

Den digitale test

Læs vores artikler med tips til udviklng af en god digital test

Bestil en workshop i udvikling af digitale test

Udfyld skemaet herunder så vi kan kontakte jer for nærmere aftale.

Please type your full name.

Forkert e-mail.

Skriv venligst et gyldigt tlf.nummer

Please type your full name.

Ved at sende denne formular, accepterer du vores Privatpolitik.

VIArt - Vision of Interactive Art ApS
Løgstørgade 7, 2.tv,
2100 København Ø