tr?id=186798325428136&ev=PageView&noscript=1 Projekter i e-lærning og digitale uddannelser

Adaptive AMU

Projekt Adaptive AMU har til formål at finde frem til løsninger, hvor en digital test inden kursusstart kan afdække om, og i givet fald i hvilket omfang, en kursist har realkompetencer inden uddannelsen påbegyndes. Resultaterne fra testen kan føre til en tilpasning af undervisningen til blot at omfatte de dele af forløbet kursisten har behov for at gennemføre.

VIArt har ansvaret for udvikling af model for Adaptive AMU, projektstyring, samt kompetenceudvikling af undervisere fra de involverede skoler.

Læs mere -->

projekt-kollektiv-afkortning-d665a4da Projekter i e-lærning og digitale uddannelser

Projekt Kollektiv Afkortning

Kollektiv Afkortning er et initiativ om mere fleksibilitet i AMU, hvor uddannelserne kan gennemføres på kortere tid.

Projektet har konkret skabt grundlaget for forsøg med kollektiv afkortning i AMU på HAKLs område, ved at udvikle sluttest på udvalgte kursusmål som efterfølgende skal anvendes til at afklare, hvorvidt en kursistgruppe eller evt. et helt hold har opnået de indholdsmæssige mål på en arbejdsmarkedsuddannelse på kortere tid end normeret. 

VIArt har haft ansvaret for projektstyring, samt kompetenceudvikling af undervisere i udvikling af test. 

Læs mere -->

Afprøvning af forretningsmodeller for fjernundervisning i AMU

Projektet har fokus på 4 indsatser:

  1. Udvikle bæredygtige forretningsmodeller for fjernundervisning i AMU
  2. Udvikle digitale kursusforløb incl. test specielt inden for smalle kursusområder
  3. Kompetenceudvikle undervisere til at udvikle digitale kursusforløb og effektmålingstest
  4. Kompetenceudvikle undervisere til at tilpasse og afprøve digitale kursusforløb som helt eller delvis fjernundervisningsforløb

VIArt har haft ansvaret for kompetenceudvikling af undervisere i både udvikling af tilpasning af digitale kursusforløb

Læs mere -->

amu-projekt-608833ac Projekter i e-lærning og digitale uddannelser
online-learing-f903593d Projekter i e-lærning og digitale uddannelser

Større fleksibilitet og kvalitet via digital læring i AMU

Projektet blev igangsat af Uddannelsesnævnet på handels- og kontorområdet (HAKL) som respons på det voksende behov fra virksomheder om mere fleksible og tidssvarende læringsforløb.

Læs mere -->

Video streaming på læringsplatformen

Vi har etableret en video streaming platform der er integreret med Moodle læringsplatform.

Video kan uploades direkte på læringsplatformen og vises som en integreret del af kursusforløbet. 

Læs mere -->

online-videoplatform-e201ab33 Projekter i e-lærning og digitale uddannelser
ledelse-8fde5509 Projekter i e-lærning og digitale uddannelser

Læringsplatform til Bedst Praksis Ledelse

VIArt har udviklet en læringsplatform til projekt  Projektet Bedst Praksis Ledelse, hvor der blev udviklet og udbudt praksisnær lederuddannelse som blended learning.

Læringsplatformen har haft til formål at øge uddannelsesmulighederne for online undervisning med fokus på førstelinjeledelse og deres bidrag til en styrket opgaveløsning i den borgernære del af den offentlige sektor.

Blended learning for Danske Erhvervsakademier

Vi udviklet og gennemført kompetenceudviklingsforløb i Blended learning for undervisere fra danske erhvervsakademier.

Formålet med forløbet var at forberede underviserne til at kunne udvikle, tilrettelægge og facilitere akademi- og diplomuddannelser som blended learning. Fokus i kompetenceudviklingsforløbet var på ePædagogiske og eDidaktiske modeller i den digitale undervisning metoder til online undervisning, samt tekniske færdigheder i anvendelse af den digitale læringsplatform.

elearning-kompetencer-ede8078a Projekter i e-lærning og digitale uddannelser