tr?id=186798325428136&ev=PageView&noscript=1 Den skarpe testopgave

Den skarpe testopgave

Kerneelementerne i en testopgave er selvfølgelig et testspørgsmål og nogle svarmuligheder. Ved udvikling af en testopgave skal man ikke undervurdere betydningen af de sekundære elementer:

 • Overskrift
 • Eventuelt indledende information
 • Beskrivelse af testmål
 • Evaluering og vægtning af besvarelsen på opgaven

Den skarpe testopgave

Fokus på elementerne i en testopgave

Hver enkelt element i testopgaven skal være forståelig for testdeltageren.

Testspørgsmål

Spørgsmålet er kernen i testen og er direkte afledt af testmålet. 

Hvis det ikke er oplagt hvordan testopgaven skal løses, bør testspørgsmålet suppleres med en handleanvisning.

Svarmuligheder

Svarmulighederne skal formuleres som et direkte svar på testspørgsmålet.

Der skal ikke gives mulighed for fri fortolkning eller personlige meninger.

Ved en digital test er der ofte behov for ekstra informationer eller vejledende oplysninger, som kan angives i en overskrift og en indledning. Det er bedst at beskrive disse allerede ved udvikling af testopgaven.

En overskrift

En overskrift er ikke nødvendigvis synlig for testdeltageren, men den er vigtig for genkendelse af spørgsmålet på en læringsplatform. Giv opgaven en sigende overskrift, så det er nemt at finde den ved genbrug i forskellige tests.

En indledning

En indledning kan f. eks. være en kort beskrivelse af bedømmelseskriterierne for opgaven, baggrundsviden i forbindelse med testspørgsmål, en kort beskrivelse af en situation eller en model der skal tages udgangspunkt i for at kunne løse opgaven.

Den digitale test

6 råd til udformning af testspørgsmål

 1. Tjek at dit testspørgsmål er direkte afledt af dit testmål og følger samme taksonominiveau
 2. Opret entydige spørgsmål, som kun tester en ting ad gangen. Hvis du spørger til flere ting i et spørgsmål skal du gå tilbage til testmålet og evt. dele det i to
 3. Opret let forståelige spørgsmål, hvor det tydeligt fremgår hvordan opgaven skal løses. Undgå fælder og spidsfindigheder
 4. Formuler testspørgsmålet objektivt så det klart fremgår at der er rigtige og forkerte svarmuligheder. Angiv hvis der er flere rigtige svar
 5. Undgå negationer i testspørgsmål. Respondenten overser ofte et "ikke"
 6. Brug ikke henvisninger til tidligere spørgsmål

4 råd til udformning af svarmuligheder

 1. Formuler plausible svarmuligheder, dvs. at alle svarene har lige stor sandsynlighed for at være rigtige
 2. Formuler alle svar nogenlunde ens i ordlyd og længde eller samme billedsprog
 3. Hver svarmulighed skal være entydigt
 4. Svarmulighederne skal have en passende sværhedsgrad, der svarer til det forventede faglige niveau

Læs vores artikler med tips til udviklng af en god digital test

Bestil en workshop i udvikling af digitale test

Udfyld skemaet herunder så vi kan kontakte jer for nærmere aftale.
Please type your full name.

Forkert e-mail.

Skriv venligst et gyldigt tlf.nummer

Please type your full name.

Ved at sende denne formular, accepterer du vores Privatpolitik.

VIArt - Vision of Interactive Art ApS
Løgstørgade 7, 2.tv,
2100 København Ø