tr?id=186798325428136&ev=PageView&noscript=1 Den digitale test

Den digitale test

Hvad er en test?

"Ved test foretager man direkte eller indirekte måling af egenskaber eller færdigheder hos testpersonen."  (Formativ evaluering, Qvist, 2005)

En test kan anvendes til forskellige formål: som træningsmetode, som selvevaluering, til evaluering af opnået viden og færdigheder, til evaluering af undervisningen, til evaluering af læringsresultater mm.

Hvad er evaluering?

Evaluering indebærer tolkning og vurdering i forhold til konkrete kriterier. En evaluering kan f. eks. ske på baggrund af målinger i form af tests. 

Indenfor uddannelse skelnes ofte mellem summativ eller formativ evaluering.

Test kan bruges som målingsværktøj i en evaluering

Summativ evaluering kender vi fra det formelle uddannelsessystems eksaminer. Den enkelte bliver testet med henblik på at "opsummere" resultatet af læringsprocesser.  Den kan anvendes til at kunne følge en udvikling eller sammenligne med givne standarder.

Formativ evaluering kan bruges som pædagogisk redskab med henblik på, hvordan kursisten kan videreudvikle sine kompetencer og f.eks. hvordan et fremtidigt læringsforløb kan tilrettelægges. Den kan anvendes til at underviserne kan forbedre deres undervisning og de lærende - deres læring.

Den digitale test

Den digitale test

Fordelene ved en digital test er at registreringen af resultater sker automatisk. Og man får et ummiddelbart overblik over resultatet, da i en korrekt udformet test kun kan svares enten rigtigt eller forkert. Korrektheden af besvarelserne står ikke til fortolkning.

Udfordringerne ved at anvende digitale test består i at udvikle test, som ikke væsentligt adskiller sig fra den læringsform, de lærende anvender, samt sikre, at testen reelt tester på det korrekte faglige niveau. 

den digitale test

Læs vores artikler med tips til udvikling af en god test

Bestil en workshop i udvikling af digitale test

Udfyld skemaet herunder så vi kan kontakte jer for nærmere aftale.

Please type your full name.

Forkert e-mail.

Skriv venligst et gyldigt tlf.nummer

Please type your full name.

Ved at sende denne formular, accepterer du vores Privatpolitik.

VIArt - Vision of Interactive Art ApS
Løgstørgade 7, 2.tv,
2100 København Ø