tr?id=186798325428136&ev=PageView&noscript=1 Model for Adaptive AMU
Skip to main content

Model for Adaptive AMU

Formålet med projektet har været at finde frem til løsninger, hvor der udbydes fleksibel undervisning udelukkende i de dele af forløbet, hvor en deltager har manglende kompetencer og på den måde undgå dobbeltuddannelse.

Indledning

Model for Adaptive AMU beskriver rammerne for tilpasning af kursusforløb, hvor resultaterne fra en før-test kan føre til en afkortning af undervisningen til blot at omfatte de dele af forløbet, som kursisten har behov for at gennemføre.

Modellen er udarbejdet ud fra de givne rammer:

 • anvendelse af eksisterende digitale forløb
 • afklaring og anerkendelse af eksisterende kompetencer gennem en digitale test
 • anvendelse af en online læringsplatform, baseret på Moodle LMS

Gennem tidligere TUP projekter på HAKL området: TUP 21014, TUP 2015, Tillægspuljen 2015 og 2016, er blevet udviklet over 180 digitale kurser med tilhørende digitale tests, der er oprettet både på Viseffekt og som en del af kursusforløbet. Disse tests anvendes til både træning og evaluering.  

Model for Adaptive AMU beskriver det konceptuelle kontekst og de tekniske løsninger der kræves for at kunne anvende digitale AMU som individuelt tilpassede forløb.

Formål

Model for Adaptive AMU har haft til formål at afklare konkrete scenarier i konteksten af realkompetencevurdering, hvor en digital test har betydning for anerkendelse af eksisterende kompetencer og tilpasningen af undervisningen rettes mod manglende kompetencer.

Model for Adaptive AMU har også haft til formål at finde frem til mekanismer for tilpasning af undervisningen på basis af en strukturel sammenhæng mellem kursusstrukturen og før-testen, således at:

 • Kursisten får godkendt kompetence for kursets delemner, hvis kursisten
  består testen for dette delemne med 60+% rigtige svar. 
 • Delemnets undervisning indgår i forløbet, hvis kursisten gennemfører testen med mindre end 60% rigtige svar
 • Kursisten får en oversigt over de delemner der er relevante at få undervisning i efter gennemførelse af testen
 • Kursisten gennemgår kun de dele af forløbet hvor der er manglende kompetencer, og kan opnå et AMU-bevis på baggrund af sit læringsudbytte samt testresultaterne.

Dette materiale er udarbejdet af Anelia Sørensen, VIArt ApS
for Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse
© Undervisningsministeriet.
Materialet kan frit kopieres og distribueres med angivelse af kilde.


Materialet Adaptive AMU består af 4 dele:

 • Projekt Adaptive AMU
 • Model adaptive AMU (som er præsenteret på siden her)
 • Vejledninger til opsætning af Adaptive AMU
 • Adaptive AMU - skalering og automatisering

Kontakt os hvis du er interesseret i sidste 2 emner i projektet.