tr?id=186798325428136&ev=PageView&noscript=1 Udvikling af test og prøver til AMU
Skip to main content

Udvikling af test og prøver i AMU

VIArt har siden 2018 medvirket i et UVM projekt omkring udvikling og implementering af obligatoriske test og prøver i AMU med det formål at styrke læringsudbyttet for kursusdeltagerne samt øge tilliden til kvaliteten af uddannelserne.

Uddannelsesnævnet for HAKL har det overordnede ansvar for projektet, og vores opgaver har været projektledelse for udvikling og kvalitetssikring af prøver til mere end 180 kurser, samt gennemføre kompetenceudvikling og workshops for udviklere af test og prøver.

Projektet gennemføres i tæt samarbejde med HAKL og alle skoler der udbyder AMU-kurser på HAKL området./p>

Prøverne gennemføres i naturlig forlængelse af undervisningen. Da AMU-uddannelserne giver praksisnære kompetencer, har det været vigtigt at vælge den rette prøveform til hvert enkelt kursus, samt udarbejde prøveindhold, der mest præcist kan anvendes i evalueringen af opnåede kompetencer. Nogle vil blive afholdt som praktiske opgaver, andre i form af mulitiple choice test.

VIArt har fra tidligere projekter stor erfaring med kompetenceudvikling i udarbejdelse af digitale test og har i den forbindelse udviklet et kursusforløb Udvikling af digitale test henvender sig til både skoler og virksomheder, der vil udvikle og anvende test til træning, selvevaluering eller bedømmelse af et læringsforløb.

Udarbejdelsen af indholdet til prøverne har kun været en del af opgaven. En vigtig del af projektet har været en afklaring og beskrivelse af fælles bedømmelsesgrundlag og -kriterier, som kan sikre en ensartet bedømmelse, uanset hvor i landet kursusdeltagerne gennemfører deres uddannelse.

Uddannelsesnævnet lægger stor vægt på at opnå enighed med alle skoler om prøveindholdet, samt opnå høj kvalitet og fælles standard i evaluering af kursusudbuddet.

Udviklingsprocessen afsluttes i sensommeren 2019 med skolemøder, hvor de enkelte skoler får mulighed for at bidrage i kvalitetssikringen af prøverne inden de sættes i drift.